Turngruppen har turnpartier fra det året en fyller 5 år. 

Gymlek og Turnskole trener på Kjøkkelvik skole, ungd.skolen

Påmelding: Send mail med info om navn, adresse, føds.dato, tlf. og mailadr. 

Ny sesong starter første uken i september. Vi sender ut tilbud om plass medio august. 

Treningstider

Dag Tid Notat
Tirsdag 1700-1800 Turnskole 3. klasse
Torsdag 1705-1750 Gymlek 5 år 2016
Torsdag 1755-1840 Turnskole 1. klasse
Torsdag 1845-1930 Turnskole 2. klasse

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Anne Karin Bergfjord turn@kjokkelvik.no 90741742