Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan ekskludere - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det.

- Norges Idrettsforbund

Alle våre medlemmer kan søke om støtte til aktiviteter. 

En kan søke om støtte til treningsavgift, reiser, treningsleirer, stevner og konkurranser.

Hvordan søke?

Ved behov, bruk skjemaet under og send som e-post til medlem@kjokkelvik.no

Alle søknader blir behandlet konfidensielt.