Oppstart av E-fotball er satt til lørdag Lørdag 27.August.