Lisens

Alle spillere over 13 år skal betale lisens til Norges Håndballforbund. Lisens skal betales det året spillerne fyller 13 år. Dette betyr at spillere på J/G 12 år skal betale lisens for siste halvdel av sesongen. De som er eldre enn 12 år betaler for hele sesongen.

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

Manglende betalt lisens medfører gebyr og tapt kamp for laget. Bøter ved manglende betalt lisens må spiller betale selv.

Alle må benytte KID nummer ved betaling av lisens. KID nummer får man via Min Idrett https://minidrett.nif.no/ , der kan man også betale Lisens direkte, eller skrive ned KID nummer og kontonummer og betale via nettbank. Hver spiller har et unikt KID nummer, det forandres hvert år og dette MÅ brukes.

Foreldrekontakten er ansvarlig for at alle spillerne på laget mottar denne informasjonen.

Nærmere info om lisensen finner du her http://www.handball.no/

Informasjon om forsikkring og dekning finner du her