Sportsplan fotball

Sportslig Utvalg presenterer sportsplanen “Den røde tråden”

“Den røde tråden” skal være et styringsdokument i forhold til mål, verdier og sportslig innhold for fotball i Kjøkkelvik IL.

Sportslig Utvalg vil at “den røde tråden” skal være en dynamisk plan som revideres og utvikles
jevnlig i tråd med ny kunnskap og erfaring. “Den røde tråden” er først og fremst laget for ledere og trenere. Vi ønsker at dere skal bruke sportsplanen aktivt for å få forståelse av hvordan Kjøkkelvik IL ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære fotball og sosialt samhold.

I trening og konkurranser ønsker vi å skolere spillerne i fotballferdigheter gjennom at de opplever mestring, trivsel og glede.