Kort og nyttig

Klubben er ikke lenger påkrevd å registrere tilskuere for smittesporing. Denne løsningen avvikles. Takk til alle som har fulgt opp oh hjulpet oss med å ha kontroll på dette.