Fotball

VISJON

FLEST MULIG – BEST MULIG – LENGST MULIG

EN PLASS FOR ALLE

Identifisert ved:Engasjement – Idrettsglede – Offensiv satsing

FAIR PLAY

Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Komme i kontakt med oss:

For tilgang til mail og telefonnummer til trenere og fotballkontakter trykk på linken:
Trenere og foreldrekontakter
Eventuelle endringer meldes til Jon Tore Johnsen