Håndballstyret

Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Anette C. Rolland Send e-post 46841149
Økonomi Svein Sakshaug Send e-post  
Sportslig leder Ann-Britt Aam Send e-post  
Dommeransvarlig Jeanette Krabbedal-Mathisen Send e-post  
Arrangement Rikke Salvesen Send e-post  
Miljø Roger Birkeland Send e-post  
Styremedlem Kevin Ramskeid