Dommergruppen ønsker å være en synlig del av fotballgruppen i Kjøkkelvik IL De har som mål å bidra på en positiv måte, både inn mot egen klubb, og i lokalfotballen. Dette innebærer blant annet at:

  • Dommergruppen skal kunne tilby dommere til klubbens egne kamper i barnefotballen, samt i andre kamper der det ikke er satt opp kamper.
  • Dommerne som er medlem av Kjøkkelvik IL skal representere klubben på en positiv måte
  • Dommergruppen skal være en bidragsyter inn mot FAIR PLAY og gode holdninger

Vi ønsker å ha en aktiv klubb dommergruppe som tilbys kamper i barnefotballen.