Kjøkkelvik fotball hadde oppstart av stjernelag våren 2015.

Definisjon på stjernelag:
Spillere som har et handicap eller som ikke føler seg til rette på et ordinært lag.
Intensjonen med dette tilbudet, er å få alle med, ha et tilbud og inkludere alle. Stjerneserien har fotball i fokus, men det er ingen form for resultater eller tabeller. Trenerne i stjerneserien samles en gang i året (tidlig vår) og planlegger årets aktiviteter. Det settes opp 3 runder om våren og 3 runder om høsten med ulike arrangører.
Dette går på tur, Kjøkkelvik fotball arrangerte 27 stjerneserie 22/5 2016 med stor suksess. I tillegg er det cuper og landsserie. Etter sesong er det bankett med hele stjerne-gjengen (alle lag) med middag, dans og pokalutdeling m.m


Vi i Kjøkkelvik er eneste klubb i Bergen Vest med dette tilbudet i ungdom/voksen klassen.