Hovedmål A-lag herrer

A lag har som målsetting å kjempe om opprykk hvert år til de er i 6 divisjon.

Hovedtyngden av spillere i A - lagsstallen skal bestå av spillere med mesteparten av sin aktive fotballkarriere i Kjøkkelvik’s barne og ungdomslag. Klubben skal selvsagt også ta imot spillere utenfra som ønsker å spille for Kjøkkelvik og som er gode nok for A lagsstallen.


Unge spillere som tilhører klubbens egne årganger og som tas ut i A - lagsstallen, hører i hovedsak til A laget. Kamp og treningshverdagen til disse spillerne bestemmes med utgangspunkt i A lagets kalender, men det er viktig (og riktig) at de også får lov å spille på sitt eget nivå. Det er viktig å ta hensyn til totalbelastningen til disse spillerne.

Det skal være åpne plasser i A - lagsstallen til hospitanter fra yngre årganger der disse spillerne
kan få prøvd seg i trening på det høyeste nivået i klubben.