FORMASJONER 

5-er fotball

I 5’er fotball er det 4 utespillere, og formasjonene 1-2-1 og 1-2-2 vil være fornuftige som start formasjon.

1-2-2 formasjon
Her har man 2 spillere i forsvar og 2 spillere i angrep. Det er klart enklest å få spillerne i “pasningsmodus” med denne formasjonen. Dette fordi det er pressfri sone og spillerne i hvert fall får til en pasning før presset kommer. Etter en vellykket pasning følger ofte forsøk på en ny. Hovedlinjene i 5’er fotball er at 1-2-2 er en god , pedagogisk start formasjon så lenge en vektlegger pasningsspillet.

1-1-2-1 formasjon
Denne formasjonen kan være bra i forhold til å utfordre bakerste spiller til å ta med ballen fremover. Gjerne drible hvis spiller føler seg klar for det, eller spille opp på kant/spiss. Lykkes driblingen har laget overtall. Dette er den formasjonen som klarest illustrerer dybde - bredde - balanse. Denne formasjonen passer best for de eldste i 5’er fotball.

 

7-er fotball

1-2-3-1 formasjon
Her får vi 2 forsvarsspillere, som gjerne jobber litt tettere sammen, slik at motstanderen får vanskeligheter med å spille seg gjennom midten. I tillegg spilles det med kanter som breddeholdere, hvor det er viktig at de holder mest mulig bredde når vi har ballen i laget. God formasjon om man har lyst å angripe på sidene og skape 1 mot 1 der.
Spilleren sentralt får her en stor jobb i å jobbe frem og tilbake, da spiller ofte kan bli litt alene.

Viktig å rullere på rollen sentralt. Det er også i denne formasjonen det blir skapt flest naturlige trekanter.

1-3-2-1 formasjon
I denne formasjonen er man tre bak og det vil være lønnsomt i forhold til det å sette i gang kort fra keeper. Da kan man stille seg bredt med de ytterste i forsvar og har da stor sjanse for god igangsetting.

Det er et stort pluss her at 2 spillere får prøve seg sentralt, og får øve på medtak/mottak av vinklede oppspill, men dette kan bli en veldig baktung formasjon om en ikke har løpssterke/offensive sidebacker som har kapasitet til å jobbe både fremover og bakover på banen.

Ofte vil siderommene bli stående tomme, enten defensivt eller offensivt. Derfor er det viktig å coache spillerne både offensivt og defensivt.

 

9-er fotball

1-4-3-1 formasjon
Mange vil nok mene at det å spille firebackslinje er lettere da man i større grad har klarere roller. I denne formasjonen vil backene få oppgaven som breddeholdere offensivt og det vil stille krav til posisjonering, utholdenhet og forståelse. De tre på midten kan stilles opp som to defensive og en offensiv eller en holdene og to
indreløpere.

Spissen kan bli brukt som et oppspillspunkt og/eller som en bakromstrussel. Formasjonen gir god defensiv balanse og spill punkter sentralt i banen. Utfordringen blir breddeholdere høyere i banen og å gi den enslige spissen støtte offensivt.

1-4-2-3-1 formasjon
Backene er viktige i den offensive delen av spillet, for å skape overtall på kantene. Her har vi to sentrale og litt mer dyptliggende midtbane spillere, som gjør at vi får en blokk sentralt i banen. Kan også føre til at vi blir litt “baktunge” sentralt når vi skal fremover i banen. Vi får tre offensive spillere bak den enslige spissen, to blir gjerne kanter, mens den i midten, skal være en link mellom de to sentrale og spissen.

Denne spilleren opererer gjerne i rommet mellom midtbane og forsvaret til motstander. I denne formasjonen får vi god balanse av offensive og defensive spillere. Problemet blir ofte at de tre offensive spillerne ikke jobber godt nok hjem, slik at vi ofte blir i undertall på sidene defensivt.

 

11-er fotball

1-4-4-2 formasjon
Det stilles fortsatt krav til backene offensivt, men ikke like mye som under 4-2-3-1.
Ved denne formasjonen er vi litt mer sårbare sentralt i banen da vi kun har to midtbane spillere. Det er naturlig at den ene på midtbanen blir møtende, mens den andre blir litt mer offensiv i mellomrommet mellom motstanders forsvar og midtbane.

Formasjonen blir som en diamant når man tar med kantene som breddeholdere. Det er viktig å være smale i den defensive organiseringen og brette ut når man selv har ballen for å skape overtall på siden, og skape rom for de offensive midtbanespillerne. Spissene må ha god kommunikasjon, der omvendte bevegelser er viktig. En møter og en stikker.

1-4-3-3 formasjon
Her får vi tre sentrale midtbanespillere, som gir grobunn for god bredde og lengde. Viktig med rollefordeling mellom de tre, gjerne to sentrale og en høyere i banen eller en sentral og to mer indreløper typer. To vinger som skaper god bredde og et godt klima for å skape 1v1 eller 2v1.

En spiss på topp som er bevegelig og strekker motstanderen. I denne formasjonen vil vi mest sannsynlig være i overtall eller like mange sentralt, som gir større sjans for å lykkes med pasningsspill.

Defensivt kan det bli problemer om de tre på topp sliter med å komme seg på rett side, det vil da bli stor sjans for at motstanderen kan utnytte mangelen på spillere på kantene.