Spillerutvikling / Differensiering

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppen og tilpasse treningene til den enkelte spilleren for å gi hun eller han utfordringer og mestring ut fra sitt ferdighetsnivå.

Kjøkkelvik fotball anbefaler NFFs mal på differensiering på feltet.

  • Sjef over ballen
  • Alle er sammen
  • Spille med og mot

Del spillerene inn i tre ferdighetsnivåer. Det ideelle er at spillerne over tid spiller

  • 1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå
  • 1/3 av tiden med dem som har kommet lengre
  • 1/3 av tiden med dem som ikke har kommet så langt

Tilpasset smålagsspill

  • Smålagsspill må være tilpasset ferdighetsnivå
  • Noen ganger: Organiser smålagsspill etter spillerens nivå
  • Noen ganger: Organiser smålagsspillet slik at alle lagene er jevnbyrdige.

Scoringstrening

  • Differensier i tre grupper med ulik vanskelighetsgrad når det gjelder tid og rom.