Det å etablere rene jentelag og stimulere til trygt og godt miljø så tidlig som mulig med inspirerende trenere som kan utvikle gruppen både sportslig og sosialt, samt en støttende foreldregruppe, ansees som nøkkel til suksess. At det gjøres tiltak som sikrer at jentene blir kjent på tvers av årganger allerede i tidlig alder anbefales. Samarbeid på tvers av alderstrinnene er spesielt viktig i jentefotball, hvor man i større grad enn gutter er avhengig av å låne spillere fra hverandre på grunn av mindre størrelser på spillergruppene.

Det sosiale aspektet er viktig for jenter
Det å ivareta det sosiale aspektet og skape trygghet er en viktig nøkkelfaktor. For jenter er det å være sammen
med venner, en viktigere del av fotballen enn i mange tilfeller for gutter. Det å bli sett og mestre er særdeles viktig for jenter. Et mål for trener kan være å gi samtlige minst to individulle, positive tilbakemeldinger på hver trening. Jenter er veldig opptatt av rettferdighet. Åpenhet og informasjon om prinsipper for laguttak og spilletid er viktig.

Jenter som ønsker å spille fotball lengst mulig på guttelag skal få lov til det. Trener forplikter å gi jentene muligheter og tillit på samme nivå som guttene.