Skoleringsplan - Barnefotball

Hovedfokus er å utvikle spillerens basisferdigheter

Denne skoleringsplanen er veiledene for trenere i barnefotball. Planen er hjelpemiddelet til treneren for å kunne følge en rød tråd i klubbens arbeid og laget for å gjøre trenerens jobb lettere, og samtidig kvalitetssikre
det vi gjør på treningsfeltet.

 

7-8 ÅR

Pasningen er selve grunnlaget i fotballspillet - prioritering deretter

 • Pasning, mottak/medtak
 • Føring, vending
 • Dribling, finter
 • Avslutninger

På treningsøkta.no finnes alt du som trener behøver for å sette opp artige og lærerike treninger for ditt lag

Kjøkkelvik fotball anbefaler følgende øktplan for 7-8 åringene

 • Sjef over ballen (15min)
 • Dagens tema (15min)
 • Avslutninger (15min)
 • Spill 3:3 / 4:4 (45min)

Utviklingstrekk for alderen

 • De er fulle av liv
 • Har problemer med å konsentrere seg lenge
 • Undrende og stiller ofte spørsmål
 • Har en begrenset horisont (jeg og ballen)
 • Vondt for å sitte stille

Konsekvenser

 • Stor aktivitet / Unngå KØ / Lag små grupper
 • En spiller en ball, vektlegging på “sjef over ballen” øvelser
 • Gjenkjenning viktigere enn variasjon
 • Ikke for lange aktivitet sekvenser
 • Ha faste organiseringsrutiner
 • Lær reglene gjennom spillet
 • Læring gjennom aktiviteten

 

9-12 ÅR

Pasningen er selve grunnlaget i fotballspillet - prioritering deretter

 • Pasning, medtak/mottak, heading
 • Føring, vending
 • Dribling, finter
 • 1A og vi andre + 1F
 • 1F og vi andre + 1A
 • Avslutninger

På treningsøkta.no finnes alt du som trener behøver for å sette opp artige og lærerike treninger for ditt lag.

Kjøkkelvik fotball anbefaler følgende øktplan for 9 - 10 åringer

 • Sjef over ballen (10min)
 • Dagens tema (20min)
 • Avslutninger (15min)
 • Spill 4:4 / 5:5 osv (45min)

Utviklingstrekk for alderen

 • Stor aktivitetstrang
 • Selvsentrert
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Stort vitebegjær
 • Følsom for kritikk

Konsekvenser

 • Stor aktivitet / Unngå KØ / Lag små grupper
 • Læring gjennom aktiviteten
 • Lær reglene gjennom spillet
 • Ikke for lange aktivitet sekvenser
 • Omsorg til alle - ros mye

 

11-12 ÅR

Kjøkkelvik fotball anbefaler følgende øktplan for 11 - 12 åringer

 • Sjef over ballen (10min)
 • Dagens tema (20min)
 • Avslutninger (15min)
 • Spill 4:4 / 5:5 osv (45min)

Utviklingstrekk for alderen

 • Utvidet horisont (ser mer av sine egne omgivelser)
 • Større evne for fin koordinerte bevegelser
 • Mer moden intellektuelt
 • Fortsatt leken
 • Stor rettferdighetssans

Konsekvenser

 • Stor aktivitet / Unngå KØ / Lag små grupper
 • “Læring gjennom aktiviteten, men mottakelig for verbal veiledning”
 • Spille sammen med og mot vektlegges
 • Er klar for introduksjon av nye delferdigheter
 • Omsorg til alle - ros mye

 

Kvalitetssjekk i barnefotball

Vi har alltid smålagsspill (3:3 / 4:4) på trening

 • Alltid (3 poeng)
 • Innimellom (2 poeng)
 • Sjelden (1 poeng)

Vi står aldri lenge i kø

 • Aldri (3 poeng)
 • Innimellom (2 poeng)
 • Alltid (1 poeng)

Trener viser først - så vi med engang

 • Alltid (3 poeng)
 • Innimellom (2 poeng)
 • Sjelden (1 poeng)

Treneren vår bruker ikke vanskelige ord

 • Helt rett (3 poeng)
 • Nesten rett (2 poeng)
 • Ikke rett (1 poeng)

Vi trener avslutninger på hver trening

 • Alltid (3 poeng)
 • Innimellom (2 poeng)
 • Sjelden (1 poeng)

Jeg spilte sammen med bestevennen min innimellom på trening idag

 • Helt rett (3 poeng)
 • Nesten rett (2 poeng)
 • Ikke rett (1 poeng)

Idag har jeg vært masse borti ballen (og har lyst til å spille fotball allerede i morgen).

 • Rett (3 poeng)
 • Nesten rett (2 poeng)
 • Ikke rett (1 poeng)

Resultat

 • 16-21 poeng : Dette gir trivsel og bedre fotballspillere
 • 11-15 poeng : Forbedringspotensiale
 • 7-10 poeng : Skjerpings; dette må forbedres