Miljø

Vi har alle et ansvar for:

  • Et inkluderende miljø, uten ulike former for mobbing og rasisme
  • Å skape trivsel og god selvfølelse hos den enkelte
  • Å vektlegge det sosiale miljøet og trivsel i like stor grad som prestasjoner og resultater.

I de senere årene har man fått en stadig større forståelse for at et godt lag ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøverne. Det gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å samhandle og påvirke
hverandre positivt.

I arbeidet med barn og unge er det viktig at det skjer en samhandling også utenfor banen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter. Foreldre kan sammen bidra til å forsterke dette samholdet ved å
sørge for positivitet og engasjement rundt barna.

Ledere/Trenere og foreldre som viser at de er opptatt holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben.

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:

  • Hvor godt en selv vil kunne utvikle seg
  • Hvor gode lagkameratene kan bli
  • Hvor godt miljøet på laget kan bli

 

Overordnet mål

Vi skal "skape" (utvikle) barn og unge til å være stolte av

I denne målsettingen ligger at alle, uavhengig av alder og kjønn, som ønsker å spille fotball i Kjøkkelvik, skal få anledning til det. Vi ønsker å tilby en målbevisst, rettferdig og godt organisert fotballsatsing. Sportsplanen fungerer som Kjøkkelvik sitt referansepunkt for å kvalitetssikre vår sportslige aktivitet. Den skal bidra til at organisering av tilbudet er målrettet, rettferdig og tilrettelagt den enkelte spiller. I denne sammenhengen er det viktig at alle har en felles forståelse av hva dette innebærer.

 

Sportslige hovedmål

Sørge for å skape best mulig vilkår for utvikling av alle spillere, uavhengig av deres personlige ambisjoner.
Fokusere på sportslig og langsiktig utvikling fremfor kortsiktighet og enkeltresultater.
Rekruttere og utvikle egne spillere til klubbens A lag.

Jürgen Klopp

Kommunikasjon er viktig. Jeg prøver å alltid ha en positiv tone med mine spillere, jeg fleiper med
dem, men alltid i retningen av hvordan jeg vil ha det.

“Når jeg har en god følelse for en spiller gjør jeg en avtale med ham”
“Jeg lover å gi deg mer av meg som trener enn noen noengang har gitt deg…”
“...Men da må du love å gi meg mer av deg selv enn det du noengang har gitt noen annen trener.”