Fairplay

Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.


Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

 

Link til foreldrevett regler

Link til spiller- og trenervett regler