Priser og kontigent

Treningsavgift kreves inn to ganger pr år, ca oktober og februar. 

  Pris pr semester
Håndballskolen kr 700,-*
Barn u/10 år kr 500,-
Ungdom 10-17 år kr 650,-
Voksne kr 1.050,-
Voksne red. sats kr 750,-

* Håndballskolen faktureres for høst- og vårsesongen samlet i februar. 

I tillegg til treningsavgift kommer medlemsavgift kr 150,- for barn og kr 300,- for voksne pr år. Medlemsavgiften betales til Hovedlaget og betales èn gang i året uavhengig av hvor mange grupper en er medlem i.

Lisens

Alle spillere over 13 år skal betale lisens til Norges Håndballforbund. Lisens skal betales det året spillerne fyller 13 år. Dette betyr at spillere på J/G 12 år skal betale lisens for siste halvdel av sesongen. De som er eldre enn 12 år betaler for hele sesongen.

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

Manglende betalt lisens medfører gebyr og tapt kamp for laget. Bøter ved manglende betalt lisens må spiller betale selv.

Alle må benytte KID nummer ved betaling av lisens. KID nummer får man via Min Idrett https://minidrett.nif.no/ , der kan man også betale Lisens direkte, eller skrive ned KID nummer og kontonummer og betale via nettbank. Hver spiller har et unikt KID nummer, det forandres hvert år og dette MÅ brukes.

Foreldrekontakten er ansvarlig for at alle spillerne på laget mottar denne informasjonen.

Nærmere info om lisensen finner du her http://www.handball.no/

Informasjon om forsikkring og dekning finner du her 

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem