Rolle Navn Telefon E-post
Leder Selva Kumar 989 98 989 Send e-post
Økonomi Ledig - Send e-epost
Sportslig utvalg Øystein M. Solheim 416 20 451 Send e-post
Styremedlem Trine Natadal    
Anleggsansvarlig Henning Skåden   Send e-post
Styremedlem Adrian C. Sande