Ønsker du å leie Fæsterhuset ta kontakt på mail eller telefon 905 56 304.

Sjekk i kalenderen om Fæsterhuset er ledig.

Prisene gjelder fra 15.06.2022. Alle priser inkluderer vask.

Dag Pris
Fredag Kr 5.500,-
Lørdag Kr 5.500,-
Fredag + lørdag Kr 8.000,-
Dag før helligdag Kr 5.500,-
Lørdag + søndag Kr 7.000,-
Døgn ukedag Kr 2.700,-
Kveld ukedag Kr 2.100,-
Søndag Kr 3.000,-