Stiftet 07.10.1934 vedtatt endringer av årsmøtet 13.03.2019, godkjent av
Hordaland Idrettskrets – Norges Idrettsforbund 15.03.2019.

Lovnorm vedtatt i 2019, se vedlegg.