Sportsplanen til Kjøkkelvik Håndball har noen overordnede mål:

  • Sørge for at det i alle ledd er ordnede forhold som gir muligheter for spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre og andre involverte.
  • Opplyse foreldre om arbeid i idrettslaget og Fair Play.
  • Ha kompetente og motiverte trenere som er i klubben i lengre perioder.
  • Bedre treningskulturen blant de aldersbestemte spillerne.
  • Beholde spillerne mellom 13-19år.
  • Utdanne egne trenere og dommere.
  • Utvikle og utdanne spillere.
  • Etterstrepe stabil rekruttering som gir lag i alle årsklasser, gutter og jenter.
  • Bedre utnyttelse av treningsflater og legge til rette for treninger på tvers av aldersgruppene.

Kjøkkelvik Håndball Sportsplan 2022