Kort og nyttig

Ekstraordinært Årsmøte Kjøkkelvik IL – AVLYST

Olsvik IL har informert oss om at de kansellerer sitt ekstraordinære årsmøte 22/9, se begrunnelse under. Dette betyr at Kjøkkelvik IL sitt ekstraordinære årsmøte 22/9 også utgår siden en er avhengig av årmøtevedtak i begge klubber for etablering av Lyderhorn Fotballklubb. 

Styret i fotballgruppen i Kjøkkelvik IL synes det er beklagelig at dette stoppet opp nå. Det er likevel viktig at lagene som samarbeider med Olsvik IL i dag, fortsetter det gode samarbeidet! Husk at klubbene er gjensidig avhengige av hverandre, og nedlatende kommentarer om saken gagner ingen. Styret kommer med mer info etterhvert. 

Fra styret i Olsvik IL:
«Styret i Olsvik IL har besluttet å kansellere det ekstraordinære årsmøtet. Vi opplever at forslaget om sammenslåing av ungdoms- og voksenfotballen i Olsvik IL og Kjøkkelvik IL ikke har blitt forankret godt nok blant medlemmene våre, selv om at det er god oppslutning om at det er veien å gå. Olsvik IL er ikke klar til å gjøre dette valget nå. Forslaget vil bli jobbet videre med, både innhold og forankring, slik at man kan ta beslutningen når Olsvik IL er moden for det»