Kontingent

Kontingent er vanligvis brukt om medlemsavgift i lag og foreninger. Innbetalinger kan skje i intervaller fra månedlig til årlig. Kontingenten skal vanligvis dekke foreningens løpende utgifter og eventuelt avsetning til fond for formål innenfor foreningens målsetting. Kontingent fastsettes av generalforsamling/årsmøte

Medlemskontingent er en avgift som alle medlemmer betaler til hovedlaget (Kjøkkelvik IL) èn gang i året. Er en medlem i flere grupper, skal medlemsavgiften bare betales til èn av gruppene.


Priser Medlemsavgift til Kjøkkelvik IL:

Barn t.o.m. 17 år: kr 150,-
Voksne: kr 300,-

I tillegg til medlemsavgift er det treningsavgift å betale i hver av de særgrupper man er medlem i.


Priser Treningsavgift til Kjøkkelvik IL – Fotballgruppen:

Fotballgruppens treningsavgifter er delt inn som følger

KategoriSum
Treningsavgift barn 525
Treningsavgift ungdom600
Treningsavgift voksne675
Treningsavgift veteraner725

Kjøkkelvik er en av få idrettslag som eier sin egen kunstgress bane og garderobe/kafe bygg, for å finansiere banen ble det innført krøllgressavgift på 500,- pr år da den ble bygget.

Fotballgruppen sender ut kontingenten 2 ganger pr år, kontingent for vår blir sendt ut ca. 15 mars og kontingent for høst blir sendt ut ca. 15 september.