Utleie kiosk

Reservere kiosk til fotballmøter

Kiosken på Kjøkkelvikbanen er mulig å booke for møter som spillermøter, trenermøter uten kostnad. Booking skjer ved å sende en e-post til kjokkelvik.fotball@gmail.com

Reservere kiosk på fritid

Det er fullt mulig å leie kafè lokalet og kjøkken til bursdagsselskap eller andre sosiale aktiviteter på fritiden, dersom det er ledig. 
Det koster 400 kr per kveld, og leier må selv sørge for å rydde og vaske ut.
For leie kontakt oss på: kjokkelvik.fotball@gmail.com. Nøkler avtales med kioskansvarlig, og betaling skal skje til konto 3625.85.67107. Betaling merkes med “leie av kafé” og dato.

Sjekk tilgjengelighet for lokalet i kalenderen her.